Berria unibertsoa 2016

DescripciĆ³n

Portada del calendario de 2016 del periĆ³dico Berria. Ilustra el universo Berria (el universo “nuevo”).